VAŠE BŘEMENA NA NAŠE RAMENA
 
  Základní rozdělení činností se stručně dá charakterizovat v několika bodech:  
     
     
  Návrh manipulace s břemenem, tj. výběr vhodných manipulačních a transportních prostředků s parametry pro nejbezpečnější a ekonomicky nejefektivnější provedení požadované činnosti.  
     
     
  Měření hmotnosti břemen.  
     
     
  Provádění manipulací s rozměrnými a těžkými břemeny včetně projektu, zajištění přeprav, přepravních povolení, přepravních tras, technického doprovodu.  
     
     
  Provádění manipulací s rozměrnými a těžkými břemeny ve výrobních závodech kde mimořádný požadavek na výrobek převyšuje možnosti zařízení odběratele.  
     
     
  Přesun strojů a zařízení včetně montáže, demontáže.  
     
     
  Pronájem mobilních jeřábů, vysokozdvižných vozíků a ostatní manipulační techniky včetně odborné obsluhy.  
     
     
  Pronájem, montáž a demontáž stavebních jeřábů, výtahů, pracovních plošin, závěsných lávek.  
     
     
  Výběr, dodávka, pronájem vázacích prostředků.  
     
     
  Návrhy a výroba speciálních manipulačních a transportních přípravků.  
     
     
  Kotvení strojů, zdvihací zařízení, zámečnických a stavebních konstrukcí včetně kotvení vstřelováním.  
     
     
  Jádrové vrtání otvorů ve stavebních materiálech pro kotvy nebo prostupy pro technologie do průměru 160 mm.  
     
     
  Zámečnické práce.  
     
     
  Kovoobrábění.  
     
     
  Při osobním jednání Vás rádi seznámíme s referenčními zakázkami na všechny činnosti, které provádíme.