VAŠE BŘEMENA NA NAŠE RAMENA
 

Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi, abych Vám touto cestou představil naší společnost. Firma vznikla v roce 1993, v roce 2009 došlo ke změně právní formy podnikání přechodem fyzické osoby na společnost s ručením omezeným.
Naše společnost pracuje především v oblasti zaměřené na manipulaci s těžkými, rozměrnými nebo jinak netypickými břemeny a pracemi přímo nebo nepřímo s tím souvisejícími.
Stabilní kolektiv pracovníků je pro provádění prací opakovaně školen a vlastní potřebná oprávnění např. jeřábnické a vazačské průkazy, průkazy řidičů motorových vozíků, montážních plošin, úřední zkoušky svářečů a ostatní doklady odborné způsobilosti potřebná pro námi vykonávané činnosti.
Stejně tak neustále se rozšiřující portfolio zařízení a zázemí firmy prochází pravidelnou údržbou, opakovanými kontrolami, zkouškami a revizemi.
Naším cílem je neustále kvalifikaci pracovníků a technickou úroveň zařízení a zázemí zvyšovat, tak abychom dokázali vyhovět rostoucím požadavkům našich odběratelů.
V oboru zdvihacích zařízení vlastníme dva užitné vzory zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a na dalším vývoji neustále pracujeme.

S pozdravem

Vít Ondráček
jednatel společnosti

PS: Nejlépe se naše firma prezentuje provedenou prací.